Aanmelden

For English continue here

Je kunt je vanaf nu weer aanmelden om te auditeren voor seizoen 2024-2025. De deadline om je aan te melden is zaterdag 30 september 2023.

Voor wie?

Dutch Classical Talent is op zoek naar de nieuwe generatie kamermuziekmusici die op de best mogelijke manier artistiek-inhoudelijk aantrekkelijke en interessante kamermuziekprogramma’s kunnen presenteren voor een breed publiek.

• Bekijk het Auditiereglement 2024-2025

Het complete aanmeldingsdossier bestaat uit

Aanmeldingsformulier inclusief auditieprogramma, motivatie en biografie

• Een digitale foto per musicus Ensemble

• Aanbevelingsbrief inclusief een goedkeuring van het auditieprogramma

Ondertekende verklaring

Meld je hier aan←

Leeftijd
De kandidaten mogen ten tijde van de audities niet ouder zijn dan 28 jaar, met uitzondering van vocalisten. Voor vocalisten is de bovengrens gesteld op 30 jaar. De gemiddelde leeftijd van de leden van ensembles mag niet boven de 28 jaar liggen.

Samenstelling
Je kunt je aanmelden als solist of ensemble. Onder solist wordt verstaan: een instrumentalist die zonder begeleiding een heel recitalprogramma kan uitvoeren. Vocalisten kunnen zich aanmelden als solist met begeleider (leeftijd begeleider niet hoger dan 40 jaar) mits de zanger zich in het programma duidelijk profileert als solist. Een programma met Liedrepertoire valt onder duo. Onder ensemble wordt verstaan: een instrumentalist of vocalist met ‘begeleiding’ (duo) of een groter ensemble tot maximaal zes leden.

Opleiding
Kandidaten moeten in opleiding zijn bij een conservatorium in de tweede fase (Master) muziek in een uitvoerende specialisatie/richting (of vergelijkbaar), of hun Master reeds behaald hebben aan een Nederlands of buitenlands conservatorium.

Nationaliteit
Kandidaten met een buitenlandse nationaliteit dienen bij inschrijving tenminste twee jaar gestudeerd te hebben aan een Nederlands conservatorium in een uitvoerende specialisatie of richting of hun Masterdiploma reeds behaald te hebben aan een Nederlands conservatorium. Voor ensembles geldt dat tenminste de helft van de leden van het ensemble dient te voldoen aan deze voorwaarde.