Aanmelden

For English continue here

De aanmeldingen om te auditeren voor seizoen 2025-2026 zijn nu geopend. De deadline om je aan te melden is maandag 30 september 2024. De eerste auditieronde vindt plaats op 21 en 22 oktober, de tweede auditieronde vindt plaats op 4 november.

Bekijk het Auditiereglement 2025-2026.

Het complete aanmeldingsdossier bestaat uit:

-> Klik hier om je aan te melden <-

Voor wie?

Dutch Classical Talent is op zoek naar de nieuwe generatie kamermuziekmusici die op de best mogelijke manier artistiek-inhoudelijk aantrekkelijke en interessante kamermuziekprogramma’s kunnen presenteren voor een breed publiek.

Leeftijd
De kandidaten mogen ten tijde van de audities niet ouder zijn dan 28 jaar, met uitzondering van vocalisten. Voor vocalisten is de bovengrens gesteld op 30 jaar. De gemiddelde leeftijd van de leden van ensembles mag niet boven de 28 jaar liggen.

Samenstelling
Je kunt je aanmelden als solist of ensemble. Onder solist wordt verstaan: een instrumentalist die zonder begeleiding een heel recitalprogramma kan uitvoeren. Vocalisten kunnen zich aanmelden als solist met begeleider (leeftijd begeleider niet hoger dan 40 jaar) mits de zanger zich in het programma duidelijk profileert als solist. Een programma met Liedrepertoire valt onder duo. Onder ensemble wordt verstaan: een instrumentalist of vocalist met ‘begeleiding’ (duo) of een groter ensemble tot maximaal zes leden.

Opleiding
Kandidaten moeten in opleiding zijn bij een conservatorium in de tweede fase (Master) muziek in een uitvoerende specialisatie/richting (of vergelijkbaar), of hun Master reeds behaald hebben aan een Nederlands of buitenlands conservatorium.

Nationaliteit
Kandidaten met een buitenlandse nationaliteit dienen bij inschrijving tenminste twee jaar gestudeerd te hebben aan een Nederlands conservatorium in een uitvoerende specialisatie of richting of hun Masterdiploma reeds behaald te hebben aan een Nederlands conservatorium. Voor ensembles geldt dat tenminste de helft van de leden van het ensemble dient te voldoen aan deze voorwaarde.